Meni Zapri

Afera krediti v švicarskih frankih končno prinesla rešitev za kreditojemalce

krediti v švicarskih frankih

V nedavni odločitvi Vrhovnega sodišča se je odločilo, da je pogodba nična. Tožba v zadevi krediti v švicarskih frankih zagotavlja pravni temelj, na katerega se lahko sklicujejo kreditojemalci, ki so vzelo kredit vezan na valuto švicarski frank. Kreditojemalcem omogoča uveljavljanje začasnih odredb proti bankam, s čimer se doseže odlog plačevanja mesečnih obrokov do zaključka pravnomočnega postopka. Odvetniška pisarna poudarja transparentnost in nudi strankam jasne informacije o pravnih postopkih, stroških ter pričakovanih izidih, kar prispeva k zaupanju in zadovoljstvu strank v aferi krediti v švicarskih frankih.

Strokovna podpora v pravdnih postopkih

Odvetniška ekipa ima izkušnje na področju kreditov v švicarskih frankih in zagotavlja izjemno strokovnost in poglobljeno razumevanje kompleksnih zadev. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami strankam nudijo najkakovostnejšo pravno podporo, pri čemer sledijo načelom transparentnosti in jasne komunikacije.

 

Krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih postali nični – ugodni izidi tožb

Uspešno izvedene tožbe za švicarski frank prinašajo ugoden izid za posojilojemalce, saj postanejo krediti v švicarskih frankih nični. Ničnost posojilne pogodbe v švicarskih frankih pomeni, da se šteje za neveljavno, kar vodi do vračila prejetega s strani vsake stranke. Odvetniška pisarna sledi najučinkovitejšim pravnim potezam za urejanje vračila prejetega in uveljavljanje pravic posojilojemalcev.

Nove sodbe prinašajo olajšanje posojilojemalcem v švicarskih frankih

Že od leta 2018 dalje se je več sodnih odločb nagnilo v prid posojilojemalcev, ki so se borili proti kreditom v švicarskih frankih. Nedavna sodba v zadevi afere švicarski frank je potrdila ničnost sklenjene kreditne pogodbe, pri čemer je vrhovno sodišče potrdilo odločitev nižjega sodišča. To pomeni, da so določene sodbe zdaj pravnomočne, kar prinaša olajšanje posojilojemalcem.

Tožba za švicarske franke in odločitev vrhovnega sodišča

V nedavni sodbi vrhovnega sodišča je bilo razglašeno, da je posojilna pogodba v švicarskih frankih nična. Ključni razlog za to ničnost je povezan z odgovornostjo banke, ki ni izpolnila svoje pojasnilne dolžnosti do posojilojemalca. Sodišče je poudarilo, da banka ni ustrezno informirala posojilojemalca o valutnem tveganju, kar je vodilo do nerazumevanja učinkov sprememb valutnega tečaja. S tem se je obrestna mera povečala, posojilojemalec pa ni mogel popolnoma razumeti tveganj in posledic, povezanih s kreditno pogodbo v švicarskih frankih.

Skrito tveganje in neravnotežje med pogodbenima strankama

Posledice sprememb tečaja so bile po mnenju vrhovnega sodišča prikriti, kar je pripeljalo do tega, da posojilojemalec ni bil dovolj poučen o pasteh posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Vrhovno sodišče je zaključilo, da je prišlo do znatnega neravnotežja med obema pogodbenima strankama. S temi sodbami se odpira možnost za druge posojilojemalce v podobnih situacijah, ki želijo uveljavljati svoje pravice glede kreditov v švicarskih frankih.

Pravna ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih je odvisna od določenih pogojev, ki so bili nedavno pravnomočno potrjeni s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v primeru afera švicarski frank. Pri pogodbah s švicarskimi franki je bila ugotovljena nepoštena poslovna praksa s strani bank. To je ključna točka, ki vodi do možnosti razglasitve ničnosti kreditne pogodbe.