Meni Zapri

Sončna elektrarna in njene prednosti

sončna elektrarna

Energija je prisotna povsod okoli nas. Brez nje si življenja na način, kot ga poznamo danes, ne moremo predstavljati. Viri energije so različni, v zadnjem času pa poudarjamo pomen predvsem obnovljivih virov. Se tudi vi sprašujete, zakaj se sončna elektrarna splača in iščete odgovore? Danes bomo skušali na vprašanje odgovoriti namesto vas.

Viri energije

Energija v naravi obstaja v različnih oblikah, ki jih lahko uporabljamo posredno ali neposredno. Glavni vir energije na Zemlji je Sonce.

Vire energije delimo v dve skupini – neobnovljive in obnovljive vire energije.

Neobnovljivi viri energije, ki jih mnogi povezujejo tudi z besedo tradicionalni viri energije, so viri energije, ki jih človek uporablja skozi svojo zgodovino in so posledica nalaganja različnih sedimentov v zgodnjih fazah razvoja Zemlje oziroma življenja na Zemlji. Gre za vire energije, katerih zaloge so omejene in se ne morejo obnoviti v kratkem časovnem obdobju. Med neobnovljive vire energije prištevamo: premog, zemeljski plin, nafto in naftne derivate in druge vire.

obnovljivi viri energije
Med obnovljive vire energije sodi tudi energija vetra.

Med obnovljive vire energije pa sodijo tisti viri energije, ki se obnavljajo, so stalno prisotni in zanje ne obstaja dvom, da bodo ostali prisotni še dolgo časa (to je za vedno). Med obnovljive vire energije prištevamo sončno energijo (sončne elektrarne), energijo morskih valov (oziroma plimovanja), energijo vode (hidroelektrarne), energijo vetra (vetrne elektrarne) in podobno.

Lastnosti dobrih virov energije

Ustrezni viri energije zagotavljajo zadostne količine energije, so enostavni za uporabo ter omogočajo enostaven prenos in shranjevanje energije. Pri zagotavljanju energije si želimo, da viri energije zagotovijo stalne količine energije in so finančno dostopni.

Sončna elektrarna kot vir električne energije

Sončna energija je energija, ki jo pridobimo z izkoriščanjem svetlobe in toplote Sonca. Sončna elektrarna in njena učinkovitost je povezana s solarno konstanto – to je količino sončne energije, ki pade na kvadratni meter površine Zemlje v eni sekundi.

Prednosti in pomanjkljivosti uporabe sončne energije

Sončna energija je brezplačna, njene zaloge pa so neomejene. Prav zato je sončna elektrarna med vsemi viri pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov ves čas poudarjena. Sončne elektrarne niso neposreden vir onesnaževanja iz zraka ali vode.

sončne elektrarne
Sončne elektrarne namestite na obstoječe gospodarske in stanovanjske objekte.

Evropska Unija se je zavezala emisije povezane z izpusti toplogrednih plinov zmanjšati do leta 2050. pri tem so se države poenotile v načinu soočanja, ki najbolj poudarja omejevanje uporabe neobnovljivih virov energije. Sončna energija sodi med čiste in tako imenovane zelene vire energije, čeprav je potrebno priznati, da je minimalna vrednost onesnaževanja prisotna tudi pri proizvodnji elektrike s pomočjo sončne energije.

Med glavne prednosti, zakaj izbrati sončno elektrarno, sodijo nizki stroški vzdrževanja. Po začetni investiciji v sončno elektrarno, boste morali elektrarni nameniti čas približno dvakrat letno, ko je priporočljivo, da elektrarno dobro očistite in s tem povečate oziroma ohranite njeno učinkovitost. Pri tem poudarjamo, da se vzdrževalnih del lotite v sodelovanju s strokovnjaki, ki vam bodo priporočili primeren način.

Pomemben je tudi finančni vidik zniževanja mesečnih stroškov elektrike. Pri tem je potrebno poudariti, da je količina privarčevanih stroškov odvisna od vaših potreb in velikosti vaše elektrarne v odvisnosti od potreb.

Med glavne pomanjkljivosti sončne energije sodi predvsem dejstvo, da se količina svetlobe, ki pade na površino Zemlje spreminja v odvisnosti od trenutnih vremenskih pogojev (na primer oblačnost, megla), obdobja v dnevu pa tudi letnih časov (na količino svetlobe vpliva odmaknjenost od ekvatorja).

Zaradi visoke motiviranosti Evropske Unije in vseh deležnikov je razvoj v tehnologije sončnih elektrarn velik in stalno prisoten. Pri tem se ves čas znižujejo tudi vplivi proizvodnje komponent sončnih elektrarn na okolje, veliko sredstev pa se vlaga tudi v iskanje novih možnosti uporabe komponent po zaključeni življenjski dobi sončnih elektrarn, ki predstavlja enega največjih izzivov v energetiki uporabe sončne energije pri nas in po svetu.