Meni Zapri

ADR izpit za prevoz nevarnega blaga

ADR usposabljanje je poseben tečaj kjer vozniki pridobijo dovoljenje za prevoz nevarnega blaga. Usposabljanje je primerno za vse voznike, ki redno ali pa samo občasno prevažajo v svojih vozilih nevarne snovi. Če voznik uspešno opravi usposabljanje ADR ter pridobi dovoljenje, laho prevaža vse snovi, ki so po zakonu opredeljene kot nevarne, razen eksplozivnih in radioaktivnih snovi, za katere je potrebno opraviti dodatno usposabljanje. Prav tako so potrebne dodatne ure usposabljanja za voznike cistern, katerih prostornina je večja od 1 m3. ADR certifikat traja vsem voznikom 5 let. Po preteku te dobe morajo vozniki opraviti osvežilni tečaj da lahko podaljšajo dovoljenje. Da se voznik odloči za opravljanje usposabljanja je potrebno izpolnjevati nekaj osnovnih pogojev. Voznik mora imeti dopolnjenih najmanj 21 let in poklicno mora opravljati delo voznika.

usposabljanje ADRTo delo lahko opravlja kot zaposlen v prevoznem podjetju ali pa kot samostojni podjetnik. ADR usposabljanje obsega več področij, in prav vsa področja vsebujejo pomembna znanja za prevažanje nevarnih snovi. Izrednega pomena pri usposabljanju je prva pomoč in ravnanje ob nesreči. Pomembno je, da zna voznik primerno reagirati v primeru nesreče in da obvlada prvo pomoč. Seznanijo se s posebnostmi vozila, ki je namenjeno prevažanju nevarnih snovi ter kako se spoprijeti z zahtevno dokumentacijo. Vse voznike seznanijo kako pomembna je ohranitev čistega okolja in kako je potrebno preventivno delovati, ko prevažamo nevarne odpadke. Ko vozniki opravijo vsa predavanja, jih na koncu čaka test, katerega morajo opraviti, da pridobijo ADR dovoljenje. Ker se zakonodaja konstatno sprmeinja in tudi snovi so vsak dan na trgu nove in različne, je zahtevan obnovitveni tečaj vsakih pet let. Prevažanje nevarnih snovi je težko, zahtevno ter odgovorno delo in zato je potrebno veliko znanja. ADR usposabljanja vodijo strokovnjaki z izkušnjami in kateri spremljajo spremembe v zakonodaji in na trgu. Kandidati morajo biti prisotni na teoretične in tudi praktičnem delu. Livenco pa pridobijo če imajo na končnem izpitu najmanj 70% pravilnih odgovorov.