Meni Zapri

Vozniški izpit lahko opravi vsaka oseba

Vozniški izpit je izpit, ki ga mora opraviti vsaka oseba, ki želi voziti osebni avtomobil ali kakšno drugo vozilo. Izpit je sestavljen iz dveh delov, pisni del in praktični del. Pred pisnim izpitom mora oseba opraviti večtedenski seminar, kjer vas naučijo vse, kar morate vedeti o cestnih pravilih, od znakov do pravilne uporabe avtomobilske opreme.

Pred izpitom morate opraviti še tečaj prvi pomoči, po vseh opravljenih obveznostih pa vam bo inštruktor določil dan in uro izpita. Pisni del za vozniški izpit se lahko opravi na računalnikih ali pa na papirju. Izpit obsega vse, kar ste se učili na seminarju. Velikokrat vam bodo inštruktorji pokazali izpite, ki so jih opravili prejšnji letniki za v pomoč učenju oziroma pri pripravi na izpit.

vozniški izpit

Po opravljenem pisnem delu se začnejo praktične vaje. Vaje za nekatere pomenijo prvo vožnjo z avtomobilom, zato vas bo vaš inštruktor najverjetneje najprej navadil speljevati in uporabljati sklopko. Po prvih nekaj urah vaj se boste lahko najverjetneje že peljali in uporabljali avtomobil. Vendar bo to najverjetneje potekalo na praznem parkirišču ali pa na posebni lokaciji za trening. Ko se boste navadili na speljevanje, vas bo inštruktor za vozniški izpit najverjetneje začel navajati na parkiranje. To je lahko težko za začetnike zaradi dimenzije avtomobila ter nepravilnega občutka velikosti, zato morate biti pozorni na ogledala in okolico, saj boste samo tako najlažje parkirali avtomobil med zarisanimi črtami na parkirišču.

Po uspešnem parkiranju bo inštruktor izbral poljubno lokacijo, kjer boste trenirali dejansko vožnjo z avtomobilom, to je običajno cesta ali pa večje parkirišče, kjer lahko trenirate vožnjo brez skrbi, da bi prišlo do nesreče. Po nekaj urah treniranja vožnje, uporabe sklopke, prestav in ustavljanja avtomobila, boste pripravljeni na prvo vožnjo po običajni cesti. Praktični del za vozniški izpit poteka enako kot navadna vožnja po regionalni cesti. Med vajami vam bo inštruktor določil poljubno lokacijo, do katere morate samostojno pripeljati. To je običajno iz enega dela mesta v drugega. Med vajami vas bo navadil tudi vožnje ponoči ter vožnje na avtocesti.

Ko inštruktor meni, da ste dovolj zmožni za izpit, vam bo določil dan in uro izpita. Na tisti dan bo izpit potekal enako kot vaje, edina razlika je v tem, da vam ne bo podajal navodil inštruktor, ampak profesionalni izvajalec izpita oziroma uradna oseba, ki ga ne poznate. Popeljal vas bo po mestu in ocenjeval vašo vožnjo, ali pravilno prestavljate med prestavami, ali so vrata pravilno zaprta, ali vozite enakomerno in po predpisih, ali prehitevate pravilno, ali poznate prometne znake, ali znate pravilno obrniti avtomobil itn. Uradna oseba bo preverila vse, kar je možno, zato bodite zelo previdni in osredotočeni na vožnjo, saj se tudi najmanjša napaka lahko šteje kot prekršek. Po uspešno končani vožnji in parkiranju bo vozniški izpit opravljen.