Magistrska naloga in postopek njenega pisanja

Magistrska naloga je zahtevna naloga, ki odloča o zaključku vašega študija. Nujno je, da je napisana kakovostno in strokovno, pa tudi, da poudarja ključna znanja, ki ste jih nabrali tekom študija. Seveda magistrska naloga vzame nekaj časa že s samo pripravo na pisanje – izbrati je potrebno temo, ki vas dejansko zanima, saj boste za raziskovanje porabili kar nekaj časa. Potrebno si je tudi izbrati mentorja ter se pozanimati o pravilih, ki veljajo za pisanje naloge na posamezni fakulteti, ki jo obiskujete.

magistrska-naloga

magistrska naloga

Magistrska naloga je rezultat individualnega dela posameznika, njegovega raziskovanja ter pisanja. To je zelo zahtevna naloga, zato je priporočljivo, da si na tem mestu poiščete tudi dodatno pomoč – pri izbiri teme, iskanju primerne literature, iskanju osnove za raziskavo ter primernih hipotez ali raziskovalnih vprašanj, pri pripravi in izvedbi raziskave, statistični obdelavi podatkov ali pa tehničnem oblikovanju. Iskanje drugega mnenja je nadvse priporočljivo, saj boste v svojo nalogo tako vnesli svežino. Pridobili boste dodatno mnenje ter se pred oddajo resnično prepričali, da je magistrska naloga takšna, kot mora biti.

Kako se lotiti pisanja magistrske naloge? Tako kot vsaka druga stvar, tudi pisanje tovrstne naloge zahteva kakovosten načrt. Z oblikovanjem primernega okvirnega načrta boste veliko dela že opravili, saj mu lahko kasneje le sledite ter hkrati vstavljate dodatne teme. Vsekakor je pred izbiro teme potrebno premisliti o področjih, ki so vam najbližje. Obiščite spletne knjižnice ter preverite različne tematike, ki bi jih bilo mogoče obravnavati. Oglejte si tudi primere drugih visoko ocenjenih magistrskih nalog, saj boste tako dobili sliko o njeni formalni obliki in ureditvi. Magistrska naloga je odvisna tudi od izbranega mentorja. Pomembno je, da ima mentor dovolj časa, da vam svetuje, hkrati pa ponudi tudi dodatne nasvete. Pri pisanju same naloge je potrebno napisati bistvo. Po končanem pisanju nalogo večkrat preberite ter popravite.

Magistrska naloga in postopek njenega pisanja
Oceni zgornjo objavo